Moje doświadczenie

Od kilkunastu lat przygotowuję pacjentów do zabiegów ortognatycznych. Asystowałem przy tych zabiegach, znam pracę chirurgów nie tylko od strony teoretycznej, ale i od strony sali operacyjnej. Jako pierwszy w Polsce zastosowałem technikę przyspieszonego leczenia ortodontycznego wspomaganego chirurgicznie (the Accelerated Osteogenic Orthodontics™) oraz wykorzystałem technikę PIEZOSURGERY w mikrochirurgii ortodontycznej. Znam zalety i ograniczenia tych metod, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie dla każdego pacjenta.

Technika piezosurgery

Dzięki kortykotomii możliwe było asymetryczne poszerzenie szczęki i uszeregowanie zębów tak, by za pomocą mostu porcelanowego uzupełnić brakującego kła.

Progenia

Aby ułatwić chirurgom pozycjonowanie żuchwy podczas operacji, wykonuję symulację zabiegu na modelach oraz szynę akrylową, która pozwala na sprawne i dokładne dopasowanie łuków zębowych w trakcie zabiegu

Retrognacja

Leczenie polega na ortodontycznej dekompensacji wady a następnie na chirurgicznym wysunięciu szczęki. Czas leczenia 24 miesiące.

Progenia

Kolejne etapy leczenia. Po ortodontycznej dekompensacji wady chirurgiczne cofnięcie żuchwy.

Progenia

Po ortodontycznej dekompensacji wady chirurgiczne cofnięcie żuchwy.

Accelerated osteogenic orthodontics

Kortykotomia z podsypaniem preparatu kościozastępczego umożliwiła na odtworzenie miejsca dla brakujących dolnych przedtrzonowców, które następnie zostaną uzupełnione protetycznie implantami zębowymi.

Hrax, Hass, kortykotomia, zgryz krzyżowy

Pacjent trafił do mnie po 3 letnim leczeniu, które wg jego opinii nie posuwało się w dobrym kierunku. Leczenie aparatem stałym nie spowodowało poszerzenia szczęki i niwelizacji zgryzu krzyżowego po lewej stronie. Zastosowałem technikę piezosurgery i aparat Hass ze śrubą hyrax tak aby asymetrycznie rozbudować szczękę. Następnie aparatem stałym wyrównałem zęby i dopasowałem łuki zębowe.

Piezosurgery, kortykotomia szczęki

Zabieg kortykotomii rozrysowany na modelach gipsowych pozwala na dokładne jego wykonanie. Dzięki procedurze piezosurgery możliwa była rozbudowa łuków zębowych i leczenie ortodontyczne bez usuwania zębów.

Retrogenia, zgryz otwarty przedni

Chirurgiczne wysunięcie szczęki z jej doprzednią rotacją pozwoliło na zamknięcie zgryzu otwartego i poprawę profilu pacjenta.

Kortykotomia – piezosurgery

Chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego. Brak miejsca dla zęba 23. Zabieg kortykotomii – piesosurgery, pozwala na szybkie odzyskanie utraconej przestrzeni i wprowadzenie zęba do łuku.

Ząb zatrzymany

Po chirurgicznym odsłonięciu kła, ząb zostaje podłączony wyciągiem do aparatu. Podczas kolejnych wizyt kontrolnych zostaje sprowadzony na swoje miejsce.

Zatrzymany kieł

Po chirurgicznym odsłonięciu kła i przyklejeniu zaczepu został on wprowadzony do łuku zębowego.

Zwężenie szczęki, zgryz otwarty

Łuk szczęki poszerzyłem za pomocą aparatu Hyrax. Zgryz otwarty zamknięty chirurgicznie.

Retrogenia

Po przygotowaniu ortodontycznym zabieg chirurgiczny wysunięcia szczęki.