O technice CAD

Jako pierwszy w Polsce wprowadziłem technikę CAD (Coordinated Arch Development® – Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych) na stałe do praktyki ortodontycznej. Obecnie szkolę kolejne grupy lekarzy ortodontów w technice CAD, bazując na własnym doświadczeniu i własnych modyfikacjach protokołu terapii. Moim celem jest upowszechnienie metody, która pozwala rozwiązać zdecydowaną większość najtrudniejszych problemów ortodontycznych pacjentów, dając im piękny i stabilny uśmiech bez usuwania zębów.

Technikę CAD opracował dr Raphael L. Greenfield, D.Ds, M.Sc.D. z USA. W oparciu o kilkadziesiąt lat doświadczeń w zawodzie ortodonty i dziesiątek tysięcy wyleczonych pacjentów stworzył metodę, która za pomocą małych, przyjaznych biologicznie sił, pozwala na wyprostowanie zębów bez ich usuwania za to stabilnie i z doskonałym efektem estetycznym. Technikę CAD poznawałem podczas kolejnych kursów, wykładów i study clubu dr R. Greenfielda.

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych pozwala na ustawienie zębów w strefie neutralnej, czyli w przestrzeni gdzie równoważą się siły mięśni języka, warg i policzków. Dokonuje się tego poprzez jednoczesną rozbudowę łuków zębowych we wszystkich kierunkach w przestrzeni. Większość stosowanych przez ortodontów technik, powoduje przesunięcie zębów poza strefę neutralną, tym samym zmagają się oni jak i ich pacjenci z koniecznością noszenia do końca życia aparatów retencyjnych. Mimo tego dochodzi do nawrotów wady, recesji dziąsłowych, a usuniecie zębów powoduje zwężenie uśmiechu i często niekorzystne zmiany w profilu twarzy. Głównym źródłem problemów jest rozpoczynanie leczenia od założenia aparatu stałego i wdrożenie fazy niwelizacji. Wtedy dochodzi do często nieodwracalnych i szkodliwych zmian w ustawieniu zębów.

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych odwraca kolejność faz leczenia. Faza niwelizacji aparatem stałym zostaje zrealizowana na końcu leczenia, gdy łuki zębowe są już rozbudowane aparatami GMD i Lip Bumper. W ten sposób tworzy się miejsce na rozładowanie stłoczonych zębów przednich.

W efekcie powstaje piękny, szeroki i stabilny uśmiech, bez konieczności usuwania zębów i stosowania stałej dożywotniej retencji a ryzyko nawrotu wady jest minimalne.

Lip bumper – pacjent 17 lat

Wielokierunkowa jednoczesna rozbudowa łuków zębowych za pomocą lip bumperów umożliwia stworzenie miejsca dla zębów przednich. Ba tym etapie tworzymy piękny szeroki uśmiech.

Asymetryczny GMD

Taka konstrukcja aparatu pozwala na dystalizację jednej strony łuku zębowego. Celem jest jego rozbudowa, stworzenie miejsca dla siekaczy oraz poprawa symetrii łuków zębowych.

Zgryz przewieszony

Rozbudowa dolnego łuku zębowego, tak by wyeliminować zgryz przewieszony po stronie lewej możliwa dzięki poprzecznej aktywacji lip bumpera.

Lip bumper – rozbudowa łuków zębowych

Dzięki tej technice, rozbudowa łuków zębowych możliwa poprzedza niwelizację zębów aparatem stałym. Odroczenie założenia zamków daje szansę na naukę higieny i skraca czas noszenia aparatu stałego o połowę.

Zatrzymany kieł

Koleżanka ortodontka poprosiła mnie o kontynuację leczenia pacjentki. W pierwszym kroku zdjąłem aparat stały i odsłoniłem na podniebieniu kła. Po 6 miesiącach pojawiła się jego korona. Następnie za pomocą górnego i dolnego lip bumpera oraz wyciągu zewnątrzustnego – head gear- odtworzyłem miejsce dla kła. Wtedy wprowadzenie kła do łuku było prostym zadaniem.

Zawężona koperta funkcjonalna

To częsta dolegliwość, skutkująca ścieraniem siekaczy lub problemami ze stawami skroniowo żuchwowymi. W tym przypadku główną przyczyną jest dysproporcja w długości łuków zębowych. W szczęce brakuje dwóch przedtrzonowców, w żuchwie jest komplet zębów. Aby uniknąć ekstrakcji wyrównawczych w dolnym łuku, co pociągnęłoby za sobą popsucie profilu, zdecydowałem się na dystalizację dolnych zębów za pomocą lip bumpera

Dysproporcja w długości łuków

Różnica w ilości zębów w górnym i dolnym łuku wyznaczyła plan leczenia polegający na odtworzeniu miejsca dla dwóch górnych przedtrzonowców. Dzięki temu uniknąłem konieczności ekstrakcji wyrównawczych w dolnym łuku zębowym. Zastosowanie lip bumpera do dystalizacji i zębów dolnych pozwoliło na bezpieczne rozładowanie stłoczonych siekaczy dylnych w strefie neutralnej.

Całkowity brak miejsca dla zęba 15

Terapia lip bumperem to idealne rozwiązanie dla pacjentów w okresie wymiany uzębienia. Higieniczny, prosty w budowie aparat pozwala uzyskać rozbudowę łuków zębowych nieosiągalną innymi metodami.
Po kilkunastu miesiącach, zablokowany ząb pojawił się na swoim miejscu.

Wada klasy 3

Rozbudowa łuków zębowych z jednoczesną dystalizacją łuku dolnego za pomocą lip bumpera.

Dystalizator GMD

GMD pozwala na asymetryczną dystalizację prawej i lewej strony łuku zębowego. Jest dobrze tolerowanym aparatem, działającym bez konieczności współpracy ze strony pacjenta.

Wielokierunkowa Jednoczesna Robudowa Łuków Zębowyc

Piękne działanie lip bumperów. Rozbudowa łuków małymi, biologicznie przyjaznymi siłami w okresie, kiedy żaden inny aparat nie jest tak skuteczny jak lip bumper.

Spektakularna rozbudowa łuków

Pacjentka 9 letnia, która wg klasycznej ortodoncji miała by prawdopodobnie usunięte cztery stałe przedtrzonowce z powodu narastającego niedoboru miejsca w łukach zębowych. Dzięki technice CAD, w okresie wymiany uzębienia, udało mi się odzyskać brakujące miejsce.

Coordinated Arch Development – GMD

Rozbudowa łuku górnego za pomocą dystalizatora GMD. Pacjentka trafiła do mnie ze skierowaniem na usunięcie zębów stałych. Zaproponowałem leczenie wg techniki CAD, bez ekstrakcji. Spektakularny efekt i radość pacjentki – bezcenne!

Lip Bumper – rozbudowa łuków zębowych

W okresie wymiany uzębienia technika CAD sprawdza się najlepiej. Aparat noszony jest 24 godziny na dobę. To gwarantuje postępy w leczeniu.

Asymetryczne GMD, asymetryczny lip bumper

Bardzo trudny przypadek. Bez techniki CAD i współpracy pacjenta nie możliwe było by leczenie bez usunięcia stałych zębów. Tymczasem niemożliwe stało się możliwe 🙂

Rozbudowa łuków zębowych przy braku czterech przedtrzonowców

Usunięcie w przeszłości czterech zębów spowodowało zwężony uśmiech i nie uchroniło przed pojawieniem się stłoczeń. Mim celem było poszerzenie łuków zębowych a potem niwelizacja zębów. W tym zadaniu pomógł mi górny łuk podniebienny i dolny lip bumper.

Równia pochyła, lip bumper

Po przerzuceniu siekaczy górnych ze zgryzu krzyżowego nadszedł czas na rozbudowę łuków zębowych lip bumperami. Dramatyczny niedobór miejsca w obu łukach został naprawiony.

Klasa 2, technika CAD

Dystalizacja górnych zębów aparatem GMD pozowliła na dopasowanie łuków zębowych z prawidłową pozycją siekaczy.

Lip Bumper

Spektakularne odzyskanie miejsca dla zębów uchroniło pacjenta przed ekstrakcją zębów stałych.

Niwelizacja i dopasowanie łuków zębowych za pomocą dystalizatora GMD

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych pozwala na ustawienie zębów w strefie neutralnej, co daje gwarancje stabilności i eliminuje konieczność stosowania stałych retainerów.

Rozbudowa Lip Buperem u pacjenta dorosłego

Lip bumper to doskonałe narzędzie do rozbudowy łuków zębowych nie tylko u dzieci. U pacjentów dorosłych z problemami periodontologicznymi rozpoczynanie leczenia ortodontycznego od założenia aparatu stałego często kończy się pogłębieniem recesji dziąsłowych. Rozbudowa wg CAD, pozwala na stworzenie miejsca, tak że niwelizacja zębów przednich następuje w strefie neutralnej, co chroni przyzębie i gwarantuje stabilny efekt leczenia.

GMD i lip bumper u pacjenta dorosłego

Duże stłoczenie i leczenie ortodontyczne bez usuwania zębów. Piękny efekt dystalizacji i stworzenia miejsca w przednich odcinkach łuków zębowych. Szeregowanie zębów nastąpi w strefie neutralnej, tym samym osiągnę stabilny efekt bez konieczności zakładania stałej retencji. Klasyczna technika ortodontyczna, czyli rozpoczynanie leczenia od założenia aparatu stałego nie daje takich możliwości.