Uzasadnienie zgłoszenia o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Rozprawa doktorska lekarza stomatologa Dominika Piskorskiego porusza, po raz pierwszy w Polsce, problem obiektywizacji wyników leczenia ortodontycznego. Dodatkowo w pracy uwzględniony został, nie poruszany dotąd w naszym kraju, czynnik ekonomiczny leczenia ortodontycznego. W pracy autor wykazał stosunkowo wysoką skuteczność leczenia ortodontycznego w Zakładzie Ortodoncji PAM w Szczecinie. Zwrócił jednak uwagę na fakt, iż w niektórych ośrodkach zagranicznych skuteczność ta jest dużo wyższa i sięga 90%. Na podstawie uzyskanych wyników, spostrzegł autor „asymetryczną poprawę zgryzu”. Uzasadnił to pozycją lekarza prowadzącego leczenie ortodontyczne, przy fotelu pacjenta. Zalecił, częstszą niż dotychczas, kontrolę lewej strony zgryzu. Autor zwrócił uwagę na fakt dużo wyższej skuteczności leczenia pod względem zdrowotnym i ekonomicznym aparatem czynnościowym, jakim jest aparat Lehmana, niż aparatem stałym. W ocenie skuteczności leczenia ortodontycznego cienkołukowymi aparatami stałymi, wykazał autor wyższą skuteczność w grupie pacjentów leczonych dwuszczękowo. Autor rozprawy wykazał przydatność zastosowanej metody badawczej do oceny skuteczności leczenia ortodontycznego. Metoda ta umożliwia menadżerom opieki zdrowotnej dokonanie wymiernej oceny skuteczności leczniczej każdego ortodonty. Praca ta spełnia wymogi dobrej pracy badawczej, poza tym ma olbrzymią wartość edukacyjną i może służyć jako „monografia wskaźników ortodontycznych” w nauczaniu studentów i lekarzy specjalizujących się w ortodoncji Praca otrzymała bardzo pozytywne recenzje napisane przez doskonałych polskich ortodontów: profesor Irenę Kościukiewicz-Michiewicz i profesora Adama Masztalerza.