Droga zawodowa

 • Praktyki zagraniczne w Niemczech, 1997 r.
 • Staż podyplomowy w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1998-1999 r.
 •  Studia Doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1999-2002 r.
 • Uzyskanie akredytacji na specjalizację z ortodoncji – 2002 r.
 • Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu Doktora Nauk Medycznych z najwyższym wyróżnieniem (summa cum laude) – 2002 r.
 • Otwarcie praktyki ortodontyczno-stomatologicznej w Zakopanem – 2003 r.
 • Rozpoczęcie leczenia techniką lingwalną – 2004 r.
 • Wdrożenie techniki AOO – chirurgicznego wspomagania w leczeniu ortodontycznym – 2005 r.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty ortodonty – 2006 r.
 • Wdrożenie techniki CAD- Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych – 2012 r.
 • Wdrożenie leczenia wczesnego za pomocą ortotropii – 2016 r.
 • Rozpoczęcie szkoleń lekarzy stomatologów w zakresie techniki CAD i ortotropii

Certyfikaty

« 1 z 2 »

Publikacje

Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią – doświadczenia własne.[Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion].Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2005 nr 9 s. 35-43 il. tab. Bibliogr.

Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią – doświadczenia własne. Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion. Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Czas. Stom. 2004 t. 57 nr 11 s. 737-745 il. tab. bibliogr. streszcz. Summ.

Leczenie ortodontyczne pacjentów z prognacją żuchwy – doświadczenia własne. Orthodontic treatment of patients with mandibular prognathism – own experience. I[zabella] Doniec-Zawidzka, H[anna] Bielawska, R[obert] Kowalczyk, D[ominik] Piskorski. Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami – nowe wyzwania i perspektywy. 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Lublin 25-28.09.2003. [B. m., 2003] s. 60-61.

Leczenie ortodontyczno-protetyczne pacjentki dorosłej – opis przypadku. Orthodontic-prosthetic treatment od adult patient – case report. D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 68.

Recenzje

Recenzja prof. dr hab.n.med. Adama Masztalerza

Ocena rozprawy doktorskiej lek. stom. Dominika Piskorskiego pt. Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego za pomocą wskaźnika PAR /Peer Assessement Rating Index/ Rozprawa lek. stom. Dominika Piskorskiego to praca wyróżniająca się walorami zarówno merytorycznymi, ...
- prof. dr hab.n.med. Adam Masztalerz

Recenzja prof. dr hab.n.med. Ireny Kościukiewicz-Michiewicz

Praca doktorska Dominika Piskorskiego trafia w lukę w badaniach podejmowanych na ten temat w kraju. Badania takie umożliwiają przeprowadzenie szeregu ocen, które pozwolą na wybór optymalnych metod i warunków w jakich leczenie ortodontyczne może być najskuteczniejsze.
- prof. dr hab.n.med. Irena Kościukiewicz-Michiewicz

Uzasadnienie zgłoszenia o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Rozprawa doktorska lekarza stomatologa Dominika Piskorskiego porusza, po raz pierwszy w Polsce, problem obiektywizacji wyników leczenia ortodontycznego. Dodatkowo w pracy uwzględniony został, nie poruszany dotąd w naszym kraju, czynnik ekonomiczny leczenia ortodontycznego.
-