Na czym polega

Niewidoczny aparat językowy (lingwalny) pozwala na dyskretne przeprowadzenie leczenia ortodontycznego. Leczenie techniką lingwalną rozpoczęliśmy za pomocą standardowych aparatów firmy ORMCO. W 2005 roku wprowadziliśmy terapię za pomocą zindywidualizowanego aparatu językowego - INCOGNITO. Jesteśmy jedną z pierwszych certyfikowanych praktyk, mających uprawnienia do leczenia techniką INCOGNITO. Posiadamy najdłuższe doświadczenie w leczeniu techniką lingwalną w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy każda wada może być korygowana za pomocą aparatu językowego?

  Tak. Podczas gdy u dorosłego pacjenta aparat wyjmowany pozwala tylko na niewielką korektę wady zgryzu, tak aparat językowy pozwala na idealne ustawienie zębów nawet w przypadku bardzo dużych wad zgryzu.

 • Czy są ograniczenia wiekowe dla terapii aparatem lingwalnym?

  Nie ma. Leczenie aparatem stałym, w tym językowym, można przeprowadzić w każdym wieku. Co raz więcej pacjentów dorosłych decyduje się na leczenie aparatem stałym. Dla nich, z powodów kosmetycznych, aparat językowy jest najlepszym rozwiązaniem.

 • Jak długo trwa leczenie aparatem językowym i jakie uzyskuje się efekty leczenia w porównaniu z terapią aparatem zakładanym tradycyjnie?

  Czas leczenia i możliwości lecznicze obu aparatów są porównywalne.


 • Jakie jest ryzyko próchnicy podczas leczenia aparatem językowym?

  Mniejsze jak w przypadku aparatu tradycyjnego. Wewnętrzne powierzchnie zębów są bardziej odporne na odwapnienie i próchnicę w porównaniu z powierzchniami wargowymi. Umieszczenie zamków na powierzchniach językowych znacząco obniża prawdopodobieństwo uszkodzenia szkliwa. U pacjentów ze słabą mineralizacją szkliwa, gdzie ryzyko odwapnienia i próchnicy jest wysokie, terapia lingwalna jest najlepszym rozwiązaniem.

 • Jakie problemy stwarza aparat językowy w początkowym okresie leczenia?

  W odróżnieniu od aparatów językowych starego typu, aparat INCOGNITO powoduje niewielkie dolegliwości, które mijają po 2-4 tygodniach. Są to przejściowe problemy z mową, trudności w gryzieniu pokarmów i otarcia języka.

 • Czym różni się terapia aparatem INCOGNITO w porównaniu do terapii standardowym aparatem językowym?

  Dzięki indywidualizacji zamków INCOGNITO czas adaptacji do aparatu jest krótszy w porównaniu do większych zamków w aparacie standardowym.

 • Z czego wykonane są aparaty INCOGNITO?

  Aparat INCOGNITO wykonany jest ze stopu złota i irydu. Jest on biokompatybilny i zapewnia odpowiednie właściwości fizyczne aparatu.

 

Jak powstaje aparat incognito?

1. Pierwszym etapem jest pobranie wycisków i odlanie modeli diagnostycznych oraz zaplanowanie aparatu i całego procesu leczenia w czym pomocny jest specjalny formularz.

2. Etapem drugim jest wykonanie tzw set up'u, gdzie wycina się poszczególne zęby i ustawia je w zgryzie idealnym. 3. Natępnie skanuje się modele i na podstawie trójwymiarowego obrazu powierzchni zębów projektuje się poszczególne zamki aparatu. , gdzie wycina się poszczególne zęby i ustawia je w zgryzie idealnym.

3. Następnie skanuje się modele i na podstawie trójwymiarowego obrazu powierzchni zębów projektuje się poszczególne zamki aparatu.

4. Na podstawie przygotowanych projektów, odlewa się ze stopu złota elementy aparatu i ręcznie obrabia się każdy zamek.

5. Tak przygotowany aparat umieszcza się w szynie, za pomocą której zamki zostaną przyklejone do zębów pacjenta.

6. Kolejnym etapem jest projektowanie i dogięcie przez specjalny automat łuków aparatu incognito. Ostatecznie otrzymujemy dokładnie opisany komplet łuków, niezbędny do przeprowadzenia leczenia

 • 001Modele diagnostyczne
 • 002Modele diagnostyczne
 • 003Plan leczenia
 • 004Ustawianie zębów – set up

 • 005Ustawianie zębów – set up
 • 006Ustawianie zębów – set up
 • 007Cyfrowe projektowanie aparatu incognito
 • 008Cyfrowe projektowanie aparatu incognito

 • 009Cyfrowe projektowanie aparatu incognito
 • 010Odlewanie zamków ze stopu złota
 • 011Zamki umieszczone na modelu
 • 012Szyna transferowa z zamkami incognito

 • 013Szyna transferowa z zamkami incognito
 • 014Szyna transferowa z zamkami incognito
 • 015Projekt łuków ortodontycznych do aparatu incognito
 • 016Urządzenie do wykonania łuków

 • 017Gotowy zestaw łuków

 

PREZENTACJE WYBRANYCH PRZYPADKÓW

Technika lingwalna – aparat incognito

Stłoczenie siekaczy górnych. Czas leczenia 19 miesięcy

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

Czas leczenia 20 miesięcy

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat incognito – technika lingwalna

Czas leczenia 20 miesięcy

 • 001
 • 002
 • 003

Aparat lingwalny – incognito

Czas leczenia 19 miesięcy

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

Aparat lingwalny – incognito

Ekstremalne stłoczenie i piękna niwelizacja za pomocą zamków i łuków incognito. Czas leczenia 24 miesiące

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005

Aparat lingwalny – incognito

Niewelizacja zębów szczęki. Czas leczenia 18 miesięcy

 • 001
 • 002
 • 003

Aparat lingwalny – incognito

Retrakcja zębów szczęki za pomocą aparatu incognito i miniśrub do czasowego zakotwienia. Czas leczenia 22 miesiące

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

Aparat lingwalny – technika incognito

Niwelizacja i dopasowanie łuków za pomocą aparatu incognito. Czas leczenia 23 miesiące

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

Aparat lingwalny – zamki standardowe

Jeden z pierwszych moich pacjentów leczonych zamkami językowymi. Zamki standardowe są większe i mniej wygodne, ale niwelizacja zębów za ich pomocą jest wykonalna.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005

Aparat lingwalny – incognito

Aparat incognito jako alternatywa dla pacjentów, którzy cenią dyskrecję.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

Aparat lingwalny – incognito

Aparat którego nie widać a który pracuje 24 godzny na dobę.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

 

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

 

Aparat lingwalny – incognito

Znajomi nie zorientowali się przez cały okres leczenia, że na zębach są zamki ortodontyczne

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

 

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

 

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

Leczenie ekstrakcyjne za pomocą zamków incognito wspomagane techniką segmentową

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

Zamknięcie zgryzu otwartego. Tak trudne zadanie udało mi się zrealizować aparatem lingwalnym.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

Zamykanie zgryzu otwartego – jedno z trudniejszych zadań jakie przyszło mi realizować za pomocą techniki lingwalnej.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

Drobne nieprawidłowości zębowe wyrównane aparatem incognito. Czas leczenia 14 miesięcy

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

Aparat lingwalny – incognito

Protruzja dwuszczękowa. Jedna z nielicznych wad zgryzu ze wskazaniem do ekstrakcji zębów. Z powodzeniem zamknąłem luki po usuniętych zębach aparatem lingwalnym.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

Biznesmen dla którego ważna jest dyskrecja. Aparatem incognito zakończyłem leczenie po 23 miesiącach.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

 

Aparat lingwalny – incognito

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

 

Aparat lingwalny – incognito

W tym przypadku zdecydowaliśmy się na zamki incognito na górnych zębach i szafirowe na dolnych. Pacjent nie eksponuje zanadto dolnych zębów w uśmiechu, stąd taki kompromis wydaje się być uzasadniony.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

 

Aparat lingwalny – incognito

Aparat incognito na górnych zębach i szafirowy na dolnych, to częsty wybór moich pacjentów

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Aparat lingwalny – incognito

Leczenie trwało 24 miesiące. Zastosowałem wyłącznie retencję ruchomą w postaci płyt retencyjnych noszonych tylko na noc przez okres roku po zakończeniu fazy aktywnej leczenia aparatem lingwalnym.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

Efekt leczenia aparatem językowym. Czas leczenia 24 miesiące

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat lingwalny – incognito

Po 22 miesiącach zakończyłem fazę aktywną leczenia aparatem językowym.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Kontakt

 • Rejestracja
  (+48) 508 718 508
 • Gabinet
  ul. Jagiellońska 23
  Zakopane
 • Przyjmujemy
  pon. - pt.
  godz. 11:00 - 17:00
 • Napisz do nas

Offcanvas Menu