Ekstremalne stłoczenie

Skomplikowana technika, pętle pudełkowe i cierpliwość pacjentki doprowadziła nas po 26 miesiącach do celu jakim jest piękny uśmiech.

Clear Aligner

Pacjentka dorosła leczona za pomocą szyn Clear Aligner.

Odbudowa

Ortodonta przysłał do mnie pacjenta z prośbą o kontynuację leczenia, gdyż jak twierdził, nie ma pomysłu na dalsze leczenie. Pierwszą rzeczą, którą wykonaliśmy, to odbudowa kompozytem ubytków szkliwa tak by można było przykleić w prawidłowej pozycji zamki. Raz jeszcze przykleiłem aparat. Po korekcie ortodontycznej zęby zostały odbudowane protetycznie za pomocą licówek porcelanowych i mostów.

Zatrzymany kieł

Po usunięciu mlecznego kła, wprowadziłem za pomocą aparatu stałego jego stałego następcę.

Wyrznięte ektopowo kły dolne

Wprowadzenie do łuku dolnych kłów aparatem stałym. Czas leczenia 23 miesiące.

Płyta aktywna górna i dolna – płyta Schwarza

Rozbudowa łuków zębowych za pomocą aparatów wyjmowanych. To leczenie jest skuteczne u pilnych i współpracujących dzieci i rodziców.

Retruzja siekaczy górnych

Pętle na łuku TMA pozwoliły na sprawne ustawienie siekaczy w łuku

Kły ektopowe

Wyrównanie zębów za pomocą aparatu samoligaturującego T1. Zamki T1 to najmniejsze zamki niskiego tarcia.

Pętle pudełkowe

Wprowadzanie ektopowo wyrzniętych kłów do łuku.

Transpozycja

Transpozycja to zjawisko polegające na zamianie miejsca zębów w łuku. W tym przypadku w miejscu kłów wyrznęły się pierwsze przedtrzonowce. Uszeregowałem zęby, bez zmiany ich kolejności ustawienia. Próba zamiany miejscami zębów niosła by duże ryzyko utraty któregoś z nich.

Zgryz krzyżowy przedni

Rekonstrukcja protetyczna brakującego lewego siekacza górnego.

Stłoczenie siekaczy i kłów

Niwelizacja i dopasowanie łuków. Aparat niskiego tarcia. Czas leczenia 23 miesiące.

Aparat Herbsta

Pacjent z tyłozgyzem. Leczony zawiasami Herbsta w okresie skoku wzrostowego. Czas leczenia: 26 miesięcy.

Stłoczenie

Górny łuk zębowy szeregowany za pomocą aparatu kosmetycznego – kryształowego. Dolny łuk zębowy szeregowany zamkami niskiego tarcia – H4.

Stłoczenie

Uszeregowanie zębów za pomocą standardowych zamków też jest możliwie. Wymaga dłuższego leczenia ale efekt jest zadowalający.

Zamki estetyczne – kryształowe

Zamki z kryształu, to rozwiązanie dla tych, którzy chcą by aparat był mniej widoczny.

TFBC – Twin force bite corrector

Aparat do wysuwania żuchwy i korekty wad klasy 2.

Ekstruzja ortodontyczna dwójki

Za pomocą aparatu stałego uszeregowałem zęby i umożliwiłem odbudowę protetyczną siekacza bocznego.

Na ratunek zagrożonej jedynce

Leczenie ortodontyczne pozwoliło ocalić siekacza przyśrodkowego przed utratą.

Maska Delaire’a

Z pomocą maski Delaire’a wyciągam szękę. To działanie umożliwia poprawę relacji łuków zębowych i eliminację zgryzu urazowego na zębach przednich. Kluczowa jest dobra współpraca pacjenta i odpowiedniej wartości przyłożona siła do łuku zębowego.

Miniśruba – implant ortodontyczny

Zakotwienie kostne umożliwia dowolne, pożądane przesunięcia zębów.

Przedtrzonowiec dolny poza łukiem

Dystalizacja zębów trzonowych pozwoliła wstawić dolną piątkę do łuku. Efekt zadziwiający!

Stłoczenie

Zgryz urazowy

Łuk językowy i aparat typu 2×4 pozwoliły na szybką eliminację zgryzu krzyżowego w odcinku przednim. Czas leczenia 4 miesiące.

Łuk językowy

Nie jestem zwolennikiem zakładania zamków u młodych pacjentów ze względu na problemy z higieną. Czasem nie ma wyboru i wczesne leczenie ortodontyczne aparatem stałym jest dobrym rozwiązaniem. Zgryz urazowy i aparat stały z łukiem językowym rozwiązały problem.

Maska Dileire’a

Brak siekaczy bocznych był przyczyną niedoboru długości szczęki. Wykorzystałem chęć współpracy pacjentki i maskę twarzową do wysunięcia szczęki do poprawy warunków zwarciowych i estetyki uśmiechu.

Najstarsza pacjentka

Pacjentka blisko 70 letnia. Też pragnęła pięknego uśmiechu 🙂

Stłoczenie

Diastema

Ekstremalna diastema z urazowym wychyleniem siekaczy.

Utrzymywacz przestrzeni

Aparat zabezpieczający przed utratą miejsca. W oczekiwaniu na wyrzynający się ząb stały.

Diastema, szparowatość

Zamknięcie szpar aparatem stałym. Czas leczenia 24 miesiące.

Aparat Klammta

Zdyscyplinowana pacjentka i świetny efekt leczenia aparatem wyjmowanym.

Łuk językowy

Za pomocą łuku językowego wprowadziłem kła.

Gryz krzyżowy przedni – równia pochyła

Retainer stały

Etapy przyklejania retainera stałego.

Przypadek periodontologiczny

Pacjent z głębokim zanikiem kości, rozchwianiem zębów przednich. Po wyrównaniu łuków zębowych uzyskałem stabilną okluzję, znaczną poprawę estetyki i zdecydowane zmniejszenie ruchomości zębów.

Podniebienie wyrznięty ząb 25.

Po odtworzeniu miejsca dla zęba 25., wprowadziłem go do łuku przywracając jego symetrię.

Ząb zatrzymany

Po ekstrakcji źle rokującego zęba 26., wciągnąłem do łuku zatrzymany ząb 25.

Ząb nadliczbowy

Po ekstrakcji nadliczbowego siekacza 22, wyrównanie i dopasowanie zębów.

Stłoczenie z pogłębionym nagryzem

Szeregowanie zębów i dopasowanie łuków zębowych aparatem stałym w 19 miesięcy.

Problematyczna jedynka

Pacjentka trafiła do mnie wysłana przez kolegę, który poprosił mnie o dokończenie leczenia. Odbudowałem koronę zęba 11., przekleiłem zamki na prawidłowe pozycje i po 6 miesiącach zakończyłem leczenie.

Miniśruby, prostowanie trzonowców

Za pomocą miniśrub i pętli TMA ustawiłem trzonowce dolne. Aparatem stałym uszeregowałem pozostałe zęby.

Aparat Hassa

Zwężenie szczęki. Rozbudowa za pomocą aparatu Hassa i retencja za pomozą aparatu bixelix.

Intruzja trzonowców, miniśruby

Aby umożliwić odbudowę protetyczną brakujących zębów w dolnym łuku intruduję trzonowce górne lewe za pomocą wyciągów zaczepionych do miniśrub wkręconych w kość szczęki.

Miniśruby

Kolega ortodonta poprosił mnie o kontynuację leczenia pacjentka, gdzie wg niego stanął pod ścianą i nie wie co dalej. Wkręciłem trzy miniśruby i w ciągu kilku miesięcy spłyciłem nagryz i zakończyłem leczenie.

Zamki niskiego tarcia, T1

Zamki T1 to najmniejsze zamki niskiego tarcia, ich konstrukcja powoduje, że opór na slocie zamka jest niższy, niż w zamkach innyego typu. Idealnie nadają się do wad średniej wielkości.

Ekstruzja ortodontyczna korzenia

Pacjent ze złamanym siekaczem przyśrodkowym górnym lewym oraz koronami na zębach 11 i 21. Moim zadaniem było spłycenie nagryzu i ortodontyczna ekstruzja (wyciągnięcie) korzenia zęba 11, tak by możliwa była rekonstrukcja protetyczna koron siekaczy.

Pętle pudełkowe, łuk TMA, zgryz krzyżowy

Indywidualnie doginane pętle na łuku TMA pozwalają na wykreowanie optymalnych sił ortodontycznych i szybkie ustawienie zębów. Stosuję to rozwiązanie z powodzeniem od ponad 15 lat.

Hyrax, miniśruby

Rozbudowa górnego łuku zębowego za pomocą aparatu ze śrubą hyrax. Z powodu brakujących czterech zębów w dolnym łuku, zastosowałem miniśruby do przesunięcia drugich trzonowców, by zmniejszyć luki.

Technika pośrednia klejenia zamków

Technika pośrednia klejenia zamków ortodontycznych polega na przyklejeniu ich za pomocą szyny transferowej. Metoda pozwala na precyzyjne i szybkie umieszczenie zamków na zębach. Rutynowo stosowana w przypadku aparatów językowych. Można ją zastosować również w przypadku aparatów klasycznych.

Wybity siekacz

Pacjent po urazie (wypadek na nartach) ze względów ekonomicznych nalegał na wersję z zamknięciem ortodontycznym luki po wybitym siekaczu. Najlepszym wyjściem było by leczenie techniką CAD z odtworzeniem protetycznym utraconego zęba. Leczenie kompromisowe uznałem za estetycznie akceptowalne. Prawy siekacz boczny przesunąłem w miejsce po wybitym zębie.

Bihelix, zgryz krzyżowy

Zwężenie szczęki – aparat Hass’a, bihelix

Rozbudowa szczęki za pomocą aparatu Hass’a i retencja za pomocą aparatu bihelix. Wyrównanie i dopasowanie zębów aparatem stałym.

zgryz krzyżowy, zatrzymany kieł

Tyłozgryz, TFBC

Twin force bite corrector – aparat do wysuwania żuchwy w wadach klasy drugiej.

Zgryz otwarty z tyłozgryzem